kurumsal

anasayfakurumsalYÜCESOY SERAMİK ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

YÜCESOY SERAMİK ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

YÜCESOY SERAMİK ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

VISTA HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.) (Bundan sonra “VISTA HOTEL” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla ve ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ ne göre aşağıdaki açıklamaları potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi ve web-sitemizi ziyaret ederek kullanan kişilerin (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) dikkatine sunar.

VISTA HOTEL olarak kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.

Şirketimizin kullandığı çerezler kullanıcılara ait gizli bilgileri saklamaz fakat kullanılan browser, kullanılan dil, işletim sistemi gibi kişisel veri içermeyen teknik bilgileri almaktadır. Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu ile ön tanımlı olarak izin verilmektedir. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda Yücesoy’un internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilirsiniz.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan şirketimiz sorumlu değildir.

 

Çerez Tercihlerinizi Değiştirebilirsiniz.

Tarayıcının ayarlarını değiştirerek çerezleri kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Bu konuda farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken yollara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex : https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

Farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız, tarayıcınızın yardım veya destek sayfasını incelemenizi öneririz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

• “Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C Mezitli / MERSİN ” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

yucesoyseramik@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yucesoyseramik.com.tr adresine elektronik posta göndererek,

• Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak VISTA HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.) ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.